1. LABOULBENIALES

LABOULBENIACEAE

Laboulbenia anomala Thaxt.

Thaxter (1899) 157 ; Sacc. Syll. Fung. XVI : 682.

on Orectogyrus suturalis Req., Zambesi.

Laboulbenia bilabiata Thaxt.

Thaxter (1905) 315.

on Brachynus armiger Dej., Cape of Good Hope.

Laboulbenia dryptae Thaxt.

Thaxter (1902) 27 ; Sacc. Syll. Fung. XVII : 920.

on Drypta rufcollis Dej., Natal.

Rhachomyces dolichaontis Thaxt.

Thaxter (1901) 39, (1931) 285 ; Sacc. Syll. Fung. XVI : 691.

on Dolichaon lathrobioides Casteln., Cape, Sharp.

Rhizomyces confusus Thaxt.

Thaxter (1918) 710 ; Sacc. Syll. Fung. XXIV : 137.

Rhizomyces crispatus pr. p. Thaxter (1900 a) 434 ; Sacc. Syll. Fung. XVI : 680. on Diopsidae undet., Natal.

PEYRITSCHIELLIACEAE

Eucantharomyces africanus Thaxt.

Thaxter (1900 a) 418 ; Sacc. Syll. Fung. XVI : 676.

on Callidea natalensis and Callidea sp., Natal.

Monoicomyces zealandicus Thaxt.

Thaxter (1931) 51.

on Atheta obtusidius Epp., Cape Town, Thaxter 2485.

Stichomyces capensis Thaxt.

Thaxter (1931) 250.

on Conosoma angustum Bernh., Cape Town, Thompson.