News

News
 
New yeast species from Dutch garden soil by Webmaster News 2018-09-17 12:42:19
 

The idea was: involve primary schools in isolating fungi and hopefully describe new species which would get the name of their discoverer.
A Citizen Science project of Westerdijk Institute together with the University Museum Utrecht led to about 290 ground samples which contained over 2000 different species of fungi and the isolation and description of about 150 new species.
A great success.
At first no one was especially focused on yeasts, but they showed up anyway and Marizeth Groenewald, Yeast Curator of the Westerdijk Institute was asked to look into them. ‘It is hard to find yeasts between fungi, as the fungi overgrow the yeasts quickly so it is not easy to isolate pure colonies of yeasts.’
Yet Marizeth et al. succeeded to isolate 335 yeast isolates representing 67 different species. 15 isolates represent potentially new species, of which six novel ascomycetous species. The six new yeasts go by Dutch sounding names as: Ogataea  degrootiae, or Pichia gijzeniarum (try to pronounce that correctly if you’re not Dutch), Sacharomycopsis oosterbeekiorum, Trichomonascus vanleenenius, Hanseniaspora mollemarum and Zygoascus flipseniorum.
The proud name givers will receive a certificate with ‘their’ yeast at the ‘Day in a Cell’ during the Weekend of Science on the 7th of October.
Marizeth Groenewald is amazed by the amount of new yeasts discovered in this small flat country during this one project. She gets a bit excited talking about the one species caught in the act of having sex: Sacharomycopsis oosterbeekiorum. ‘Two filaments meet each other and in the middle they form spores. Very clearly, you don’t often see that.’
Two yeasts we can expect to hear more from: they are both capable to ferment glucose at high temperatures:  Z. flipseniorum and T. vanleenius. We will keep you posted!

The article: Diversity of yeast species from Dutch garden soil and the description of six novel Ascomytes was published in: FEMS Yeast Research, Volume 18, Issue 7, 1 November 2018, foy076, https://doi.org/10.1093/femsyr/foy076

 

Het idee was: betrek basisscholen bij het isoleren van schimmels en mogelijk ontdekken van nieuwe soorten. De nieuwe soorten zouden de naam krijgen van de ontdekker. Het project was een succes. ‘Wereldfaam, een schimmel met je naam’, een samenwerking tussen het Westerdijk Instituut en het Universiteitsmuseum Utrecht leidde tot 290 inzendingen van grondmonsters, die op hun beurt weer meer dan 2000 verschillende soorten schimmels bevatten, waarvan ongeveer 150 nieuwe soorten.
In eerste instantie was men niet op zoek naar nieuwe gisten, maar die doken toch op. Marizeth Groenewald, curator gisten van het Westerdijk instituut werd gevraagd om daar eens goed naar te kijken.
Samen met collega’s slaagde zij erin om 335 gisten te isoleren, die 67 verschillende soorten vertegenwoordigen en 15 potentieel nieuwe gisten  waarvan zes nieuwe ascomyceten. ‘Het is moeilijk om gisten te isoleren temidden van schimmels. Schimmels groeien zoveel sneller dat je niet zo snel zuivere kolonies vindt die niet overwoekerd worden.’ De zes nieuwe gisten hebben Nederlands klinkende namen als
Ogataea  degrootiae, of Pichia gijzeniarum (probeer dat maar eens uit te spreken als je niet Nederlands bent), Sacharomycopsis oosterbeekiorum, Trichomonascus vanleenenius, Hanseniaspora mollemarum and Zygoascus flipseniorum.
De trotse naamgevers van de nieuwe gisten krijgen een certificaat tijdens het ‘Dagje in de cel’ dat op 7 oktober mede door het Westerdijk Instituut wordt georganiseerd tijdens het weekend van de wetenschap (ziel elders op onze site).
Marizeth Groenewald is verbaasd over het grote aantal nieuwe gisten dat geïsoleerd werd uit aarde  van dit kleine vlakke land tijdens een enkel project. Ze wordt vrolijk van met name een soort die betrapt werd tijdens de daad: Sacharomycopsis oosterbeekiorum. ‘Twee filamenten die elkaar raken en daar in het midden sporen vormen, heel duidelijk te zien, dat kom je niet zo vaak tegen.’
Twee gisten waar we mogelijk nog meer van zullen horen omdat ze in staat zijn suikers te fermenteren bij hoge temperaturen zijn Z. flipseniorum and T. vanleenius. We houden u op de hoogte!

Het artikel: Diversity of yeast species from Dutch garden soil and the description of six novel Ascomytes is gepubliceerd in: FEMS Yeast Research, Volume 18, Issue 7, 1 November 2018, foy076, https://doi.org/10.1093/femsyr/foy076