News

News
 
Director Pedro Crous appointed as KNAW member by Webmaster News 2018-04-19 13:43:05
 

Our director Pedro Crous has been appointed as one of the 21 new members of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). The KNAW has approximately 550 members. They are chosen on the basis of high-quality scientific performance. Members are appointed for life.
Pedro: 'It is a great honour for me that the KNAW has granted me membership. This is not only a personal recognition, but it also emphasizes the importance of our institute and the role of fungi in society. '

'Ambassador of Fungi'
For the Westerdijk Institute, this means taking an even greater role in making visible the important function that fungi play in our lives. 'Fungi represent an untapped source that can significantly improve our quality of life. Think of new antibiotics to better industrial processes or even better tasting wine or beer’, says Pedro. Now more than ever we can fulfil our role as 'Ambassador of Fungi'. 

Benefits of a rich biodiversity
In addition, educating people on biodiversity is an important pillar says Pedro: ‘Making people aware of an abundant fungal diversity is a great treasure. Any loss of biodiversity on the planet, be it plants or animals, also relates to a loss of fungal biodiversity. We need to educate the general public about the value of our unseen wealth - fungi are in fact a new cryptocurrency – that is largely invisible but very valuable. The citizen science project that we have done last year in collaboration with the University Museum Utrecht is a good example of this. We aim to expand our citizen science project to schools globally.'

Read more about the appointment of Pedro on the website of the KNAW

Directeur Pedro Crous benoemd als lid KNAW

Onze directeur Pedro Crous is benoemd als één van de nieuwe leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW telt circa 550 leden. Ze worden verkozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Leden worden voor het leven benoemd.
Pedro: ‘Het is voor mij een enorme eer dat de KNAW mij het lidmaatschap heeft verleend. Dit is niet alleen een persoonlijke erkenning, maar het benadrukt ook het belang van ons instituut en de rol van schimmels in de maatschappij.’

‘Ambassador of Fungi’
Het Westerdijk Institute kan nu een nog grotere rol spelen in het zichtbaar maken van de belangrijke rol die schimmels spelen in ons leven. ‘Schimmels vertegenwoordigen een onaangeboorde bron die onze kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Denk aan nieuwe antibiotica, betere industriële processen of zelfs beter smakende wijn of bier’, aldus Pedro. Nu meer dan ooit kunnen wij onze rol als ‘Ambassador of Fungi’ waarmaken.

Voordelen van een grote biodiversiteit

Daarnaast is mensen onderwijzen een belangrijke onderdeel  aldus Pedro: ‘Mensen bewust maken van de voordelen van een grote schimmeldiversiteit is een groot goed. Het verliezen van biodiversiteit op aarde, of het nu planten of dieren zijn, heeft ook impact op de schimmelbiodiversiteit. We willen het grote publiek informeren over de waarde van onze onzichtbare rijkdom - schimmels zijn in feite een nieuwe cryptocurrency – die grotendeels onzichtbaar maar zeer waardevol is.

Het citizen science project dat wij afgelopen jaar gedaan hebben in samenwerking met het Universiteitsmuseum Utrecht is daar een goed voorbeeld van. Ons doel is om onze citizen science projecten internationaal uit te rollen.’

Lees meer over de benoeming van Pedro op de website van de KNAW