News

News
 
KNAW joins Netherlands Centre for One Health by Webmaster News 2018-01-11 15:28:34
 

Three research institutes of the KNAW, including the Westerdijk Institute, have joined the Netherlands Centre for One Health (NCOH) as Partner on 1 January 2018. NCOH unites experts from universities and medical centers in the area of human and animal health, thereby forming a strong academic network on infectious diseases in the Netherlands.

Infectious diseases have an increasingly large impact on the health of humans and animals, particularly in densely-populated countries like the Netherlands. In 2050, about ten million people are predicted to die worldwide from antibiotic-resistant bacterial infections alone, while viral infections are also spreading at an alarming rate. The four NCOH strategic research themes focus on studying the interactions and connections between human, veterinary, wildlife and environmental health.

Stronger network
With the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) joining the NCOH as a partner, the leading academic research institutes will now form an even stronger academic network on infectious diseases in the Netherlands. ‘We further strengthen our collaboration to tackle One Health issues in public health, animal health, food production and the environment, with an integrated and interdisciplinary approach’, says Martin Scholten, chairman of the NCOH Supervisory Board.

Solutions to Global One Health Challenges
NCOH bundles top-leading academic research institutes in the Netherlands in an open innovation network focused on One Health: public, veterinary, wildlife, and ecosystems health. It aims for an integrated approach to face the global risk of infectious diseases and to develop durable solutions regarding grand societal health challenges. This virtual science-driven institution focuses its research and increase of knowledge on antibiotic resistance, emerging infectious diseases, smart farming, and healthy ecosystems. NCOH stimulates collaboration between academic and research institutes, governments, NGOs, public health institutes, and industrial partners. The NCOH partners are Academic Medical Center Amsterdam, Erasmus Medical Center Rotterdam, Leiden University, Leiden University Medical Center, University Medical Center Utrecht, Utrecht University, and Wageningen University and Research. From January 1, the KNAW and the Radboudumc are partners as well.

www.ncoh.nl

 

KNAW sluit zich aan bij Netherlands Centre for One Health

De invloed van infectieziekten op de dier- en volksgezondheid wordt steeds groter, vooral in dichtbevolkte landen zoals Nederland. Er wordt voorspeld dat in 2050 ongeveer tien miljoen mensen zullen sterven aan infecties met antibioticaresistente bacteriën. Ook virale infecties verspreiden zich met een verontrustende snelheid. De vier strategische onderzoeksthema’s van de NCOH richten zich op het bestuderen van de interacties en verbindingen tussen dier- en volksgezondheid, gezonde wilde fauna en ecosystemen.

Sterker netwerk
Nu de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich als Partner bij de NCOH voegt, zullen de Nederlandse academische onderzoeksinstituten een sterker academisch netwerk kunnen vormen op het gebied van infectieziekten. ‘We versterken hiermee onze samenwerking, zodat we One Health-issues op het gebied van dier- en volksgezondheid, voedselproductie en het milieu interdisciplinair kunnen aanpakken’, zegt Martin Scholten, voorzitter van de raad van toezicht van het NCOH.

Oplossingen voor wereldwijde gezondheidsuitdagingen
Het Netherlands Centre for One Health (NCOH) brengt vooraanstaande academische onderzoeksinstituten in Nederland samen in een open innovatienetwerk dat inspeelt op het thema One Health. Het doel is een geïntegreerde aanpak van de wereldwijde risico’s van infectieziekten en duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van dier- en volksgezondheid, gezonde wilde fauna en ecosystemen. Het NCOH richt zijn onderzoek en verdere ontwikkeling van kennis op antibioticaresistentie, opkomende infectieziekten, slimme veehouderij en gezonde ecosystemen. Het NCOH creëert samenwerking tussen de academische en onderzoeksinstituten, overheidsinstellingen, NGO’s, instituten voor de volksgezondheid en industriële partners. De NCOH-partners zijn het AMC in Amsterdam, Erasmus MC in Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, en Wageningen University & Research. Vanaf 1 januari 2018 hebben ook de KNAW en het Radboudumc zich daarbij gevoegd.

www.ncoh.nl